Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för att upprätthålla höga etiska standarder och vill att alla som använder våra tjänster eller produkter ska känna sig trygga. Om du upptäcker något som inte stämmer, eller om du misstänker att någon inom vår organisation bryter mot lagar eller regler, vill vi att du ska berätta det för oss. Vi tar alla rapporter om missförhållanden på allvar och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda problemet.  

Via vår externa rapporteringskanal erbjuder vi en möjlighet att anmäla misstänkta oegentligheter och andra oetiska handlingar, så som korruption, mutor, trakasserier eller annat bedrägligt beteende, samt handlingar som omfattas av visselblåsardirektivet. Rapporteringskanalen är inte avsedd för att hantera kundrespons eller reklamationer. Anmälningsprocessen är starkt krypterad och skyddad för att säkra anmälarens anonymitet och uppgifternas säkerhet. Alla anmälningar tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

Du kan antingen ringa in 0771-402 116 och göra en visselblåsning eller skapa en rapport via rapporteringskanalen som du når via knappen nedan.