Vibrationer

Beskrivning av kurs

Den här utbildningen garanterar för din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Vibrationer – Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

  • Teori: Webben
  • Praktik: Krävs ej
  • Intyg: Efter godkänt prov skickar Tholmarks/Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
  • Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
  • Pris: 1 100,00SEK