Truckutbildning TLP 10

Beskrivning av kurs

Truckutbildningen följer läroplanen TLP10

Syftet med kursen är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnader.

Truckutbildningens kursinnehåll

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
 • Hantering av farligt god

Målgrupp

Truckutbildningen vänder sig till terminalarbetare, yrkesförare eller den som behöver få köra truck.

Förkunskaper/grundläggande krav.

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Behörighet

A1-4 + B1. Kontakta oss för övrig behörighet.

Truckutbildning – Vad säger lagen?

För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för arbetsuppgiften.

Kursen följer Truckläroplanen och är framtagen av vår samarbetspartners certifierade och erfarna instruktörer.

 • Teori: Webben.
 • Praktik: Hos Tholmarks Uthyrning
 • Intyg: Efter godkänt prov skickar Tholmarks utbildningsbevis till kursdeltagarna.
 • Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.