Traversutbildning

Beskrivning av kurs

Vår Traversutbildning ger dig teoretisk och praktiskt kunskap i hur du framför en traverskran samt säker lasthantering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6

Traversutbildning – Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne.

  • Teori: Webben
  • Praktik: Hos Tholmarks Linköping
  • Intyg: Efter godkänt prov skickar Tholmarks/Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
  • Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.