Liftar

Har du ett arbete som kräver att du behöver jobba på höga höjder?
Tholmarks har en komplett park av moderna liftar av hög kvalité och en kompetent personal som kan hjälpa dig att hitta rätt lift för ditt behov.

För att köra lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du ska även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen. Enligt lagen krävs att den som kör/använder lift har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska köra. Tholmarks kan även utbilda dig – boka en kurs på vår hemsida – www.tholmarks.se/utbildningar-kurser/liftutbildning-grund/