Kvalitetspolicy

Tholmarks Uthyrning AB strävar efter långsiktiga relationer med utvalda underleverantörer. Inköpspolicyn innebär att vi för anskaffning av varor och tjänster endast använder oss av underleverantörer som kan tillgodose våra behov och förväntningar. Därvid skall underleverantörens kompetens och vilja att samarbeta beaktas. Förbindelser med våra underleverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet är den väsentligaste faktorn vid inköp. För att utbytet skall vara givande, för båda parterna, krävs det att båda sidorna ställer krav på varandra. Våra oeftergivliga krav är att efterleva de regler och normer som finns lagstadgade.
Våra önskemål till våra underleverantörer är bl. a följande;
– vi eftersträvar noll-fels leveranser. Vår mottagningskontroll skall på sikt minimeras
– leveranser sker i rätt tid med rätt kvantitet
– produktkritik ges för att nå bästa och med mesta ekonomiska lösningar
– varor och emballage är entydigt märkta efter våra kravspecifikationer
– full kostnadsersättning i samband med reklamation kan komma att utkrävas

 

Kommunikationskrav:
Det skall vara lätt att komma i kontakt med rätt person hos underleverantören. Störningar i produktion som kan komma att påverka Tholmarks Uthyrning AB:s  produkt-/tjänstekvalitet skall rapporteras. Godset skall vara märkt på överenskommet sätt.

Kundens krav:
Rutiner finns för genomgång av kundens krav och specifikationer före processtart.
Kunden meddelas om uppställda krav är orimliga, eller inte kan uppfyllas. Reklamationer skall hanteras omgående, efter överenskommelse &- eller efter tidplan, per respektive depå samt centralt om så behövs.

Leveranseffektivitet:

Underleverantören skall leverera godset/tjänster enligt våra leveransplaner och beställningar. Det vill säga att godset skall vara vår mottagningskontroll tillhanda enligt angiven dag eller vecka. Avisering av leveransförseningar skall ske i god tid.

Kostnadseffektivitet:
Underleverantören skall hålla ett konkurrenskraftigt pris idag och i framtiden så att vi med hjälp av detta kan nå högsta kostnadseffektivitet. All betalning skall vara på 30 dagar netto efter att fakturan kommit Tholmarks Uthyrning AB tillhanda.

Ansvarsförsäkring:
Tholmarks Uthyrning AB innehar generellt en produktansvarsförsäkring
på 10.000.000;–SEK per skadetillfälle och 20.000.000;–SEK per försäkringsår.

 

Vår kvalitetsansvarig: Anna Tholmark, VD