Integritetspolicy

” Vi värnar om våra kunders personliga integritet  ”


Alla våra medarbetare ska känna till hur vi värnar om våra kunders personliga integritet och hur vi samlar in och använder oss av kundens personuppgifter. Och vilka rättigheter våra kunder har gentemot oss avseende personliga uppgifter.

Tholmarks är att betrakta som personuppgiftsansvarig och i vissa avseenden även personuppgiftsbiträde, enligt GDPR, för de uppgifter som vi samlar in om våra kunder.

Som ansvarig är vi skyldig att behandla aktuella personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vår integritetspolicy – Integritetspolicy
Anna Tholmark, VD